Активиране на гаранцията на продукта

Условия за ползване

 1. Съгласно тези условия Джи-системс инженеринг ЕООД гарантира, че този продукт няма дефекти в дизайна, материала и производството по време на продажбата и гаранционния период.

 2.  
  Ако този продукт, който все още е в гаранция, покаже дефекти в дизайна, материала и производството по време на употребата му, оторизиран търговец или партньор на сервиза за ремонт на  Джи-системс инженеринг ЕООД на мястото на закупуване ще го ремонтира или замени според техните становище в рамките на следните условия.


 3. Гаранцията е валидна, ако предоставите гаранционната карта, която ви е дадена на мястото на продажба, заедно с касова бележка или фактура, съдържаща серийния номер на изделието и датата на покупка, придружаваща продукта за ремонт,или съответно за замяна. Джи-системс инженеринг ЕООД си запазва правото да откаже гаранционните условия, ако информацията, посочена по-горе, бъде изтрита или променена след покупката.

 4. Ако Джи-системс инженеринг ЕООД ремонтира или замени продукт, то претенциите за гаранция на заменения, респективно ремонтиран продукт са в сила в рамките на оставащото време от първоначалния гаранционен срок или 90 дни след момента на ремонта. Подмяната се осъществява с функционално еквивалентни, фиксирани устройства. Подменените части или групи принадлежат на Джи-системс инженеринг ЕООД.

 5. Гаранцията не е в сила за дефекти на устройството, които са резултат от нормалното износване, неправилна употреба или злоупотреба, както и когато продуктът не се използва правилно или се използва в нарушение на инструкциите на Джи-системс инженеринг ЕООД.

 6. Гаранцията не е в сила за дефекти, причинени от монтаж, модификация, ремонт или отваряне на продукта от лица, които не са упълномощени от Джи-системс инженеринг ЕООД или дефекти, причинени от поставяне в продукта на допълнителни компоненти или периферни уреди.


 7. В някои държави не се разрешават ремонти, съответно ограничаване на косвени или последващи щети, както и прекъсване на продължителността на гаранционния период. В този случай настоящите ограничения не ви засягат.

 8. Гаранцията не ограничава нито законните права на потребителите, нито техните права спрямо търговеца, произтичащи от договора за покупка.

 9. Транспортът обратно до нас се осигурява от клиента. В случай на валидна гаранция Джи-системс инженеринг ЕООД, изпраща безплатно отремонтираното/заменено изделие.